Thursday, August 18, 2011

CARA-CARA MENGUBATI PENYAKIT RIYA' DAN SUM'AH

Berikut adalah beberapa cara untuk mengubati penyakit riya' dan sum'ah:

1)Sentiasa ingat akibat riya'dan sum'ah

sentiasa ingat akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan riya' dan sum'ah di dunia dan di akhitrat akan berpengaruh besar terhadap hati seseorang hingga dapat menghilangkan penyakit riya'dan sum'ah.

2)Menjauhi teman yang mempunyai sifat riya' dan sum'ah

Menjauhi teman bergaul yang terkenal dengan sifat riya' dan sum'ah,kemudian mencari dan bergabung dengan orang-orang soleh yang tulus ikhlas dalam beramal,jauh dari riya' dan sum'ah,sangat membantu anda dalam menghilangkan penyakit riya' dan sum'ah.

3)Mengenal Allah dengan sebaik-baiknya

Mengenal Allah dengan sebaik-baiknya merupakan salah satu cara kita benar-benar dapat beribadah kepada Allah dan mengagungkanNYa.Pengenalan dan pemahaman yang terbaik tentang Khalik akan membantu kita untuk terlepas dari penyakit ini,sehingga kita menjadi peribadi yang berjiwa ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan.Ada pun cara mengenal Allah dengan sebaik-baiknya adalah menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah.

4)Melatih dan mendidik diri

Orang yang ingin sembuh dari penyakit ini harus melatih diri dan mendidik diri agar terbebas dari keinginan-keinginan yang dapat menyebabkan penyakit riya'dan sum'ah,seperti gila pangakat dan jawatan,mengejar penghargaan dari orang,atau gila pujian dan sanjungan.

5)Bersikap lembut kepada orang lain

Orang yag ingin terhindar dari penyakit ini perlu bersikap lembut terhadap orang lain terutama orang yang bertanggungjawab.Sebab, sikap lembut dan kasih sayang akan mengurangi rasa ingin dipuji oleh orang lain.Sikap lembut dan kasih sayang akan menghiasi diri seseorang ketika ia mampu mengelak dari perasaan riya' dan sum'ah.

6)Selalu berpegang pada etika Islam

Orang yang ingin sembuh dari penyakit ini harus sentiasa berpegang teguh dengan etika Islam dalam bermuamalah,tidak berlebihan-lebihan dalam menghormati seseorang,juga jangan meremehkan dan merendahkan darjatnya.Dalam hal ini,kita mesti mengambil jalan tengah kerana sebaik-baik perkara adalah sederhana.

7)Membaca kisah orang yang Riya'

Membaca kisah-kisah orang-orang yang riya' dan bagaimana akibat dari perbuatan mereka dapat membantu untuk menghilangkan penyakit ini.Sebab,jiwa kita akan tergerak untuk menghindari bencana yang menimpa mereka akibat penyakit tersebut.

8)Menambah pengetahuan tentang keikhlasan

Orang yang ingin sembuh dari penyakit ini harus selalu mendengarkan dan memerhatikan keterangan-keteranagan yang menganjurkan untuk selalu ikhlas dan mengingatkan akan ancaman-ancaman untuk orang yang berbuat riya'.Hal demikian mesti dilakuakan kerana cara utama agar dapat meninggalkan kesalahan dan berpegang pada kenenaran adalah memiliki pengetahuan yang jelas dan tegas.Orang yang tidak mengetahui sesuatu dengan baik,tidak akn menyukainya atau bahkan akan benci terhadapnya.

Allah berfirman:"Bahkan yang sebenarnya,mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya denagn sempurna padahal belum datang kepada mereka penjelasannya.Demikianlah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul).Maka perhatiknlah bagaiman akibat orang-orang yang zalim itu."(surah yunus ayat 39)

9)Muhasabah diri

Orang yang ingin sembuh dari penyakit ini harus selalu introspeksi diri dengan teliti agar ia mengetahui kekurangan dirinya dan mampu memperbaiki akhlaknya.Melalui muhasabah ini,ia akan terhindari dari penyakit ini.

10)Memohon perlindungan kepada Allah

Orang yang ingin sembuh dari penyakit ini harus selalu memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari penyakit ini.Barang siapa mengembalikan segala urusannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh Allah akan menolong dan mengarahkannya kepada jalan yang lurus.

Rasulullah bersabda:"wahai manusia,berhati-hatilah terhadap syirik ini kerana ia lebih tersembunyi daripada bekas berjalannya semut kecil yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam saat malam yang kelam..

Para sahabat bertanya:'Bagaimana kami dapat mengatasinya sedangkan syirik itu sangat tersembunyi dan sulit untuk diketahui kerana lebih tersembunyi dan sulit untuk diketahui kerana lebih tersembunyi daripada bekas berjalannya semut kecil yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam saat malam yang kelam?"

Rasulullah menjawab:"Ucapkanlah oleh kamu doa ini,Ya Allah,aku berlindung kepadaMu agar aku tidak menyukutukanMU dengan sesuatu,yang aku tidak ketahui dan dengan sesuatu yang tidak dapat aku ketahui dan aku sedari."

11)Sentiasa ingat Qada' dan Qadar

Harus selalu ingat apa yang telah menimpa adalah ketentuan Allah semata-mata.
Allah berfirman:'Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan(tidak) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz)sebelum Kami menciptakannya.Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."(surah Al-Hadi 22)

Penyakit ini sering terjadi kepada yang berjuang di jalan Allah dan implikasinya sangat merbahaya dan sangat merosakan amal.Oleh sebab itu,kita mesti berusaha sekuat mungkin agar terhindar dari penyakit ini dan juga berusaha membersihkan diri dari penyakit tersebut.

No comments:

Post a Comment